Verkeersprotocol schoolomgeving De Contrabas in Schollevaar

Geachte wijkbewoner(s),

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt samen met de politie en de Capelse basisscholen aan de verkeersveiligheid rondom de scholen. Dit gebeurt ook bij RKBS De Contrabas in Schollevaar.

Samen met RKBS De Contrabas, de politie, Handhaving en adviesbureau SOAB Wurx is een verkeersprotocol opgesteld waarmee we de verkeerssituatie rond de school zowel voor de omwonenden als ouders, verzorgers en de kinderen willen verbeteren. Om het verkeersprotocol in gebruik te nemen worden in september twee verkeersveiligheidsacties georganiseerd. De eerste verkeersveiligheidsactie wordt georganiseerd tijdens de schoolspits in de middag om de verkeerssituatie tijdens het ophalen te verbeteren.

Vervolgens wordt de actie enkele dagen later herhaald tijdens de ochtendspits om ook de situatie tijdens het brengmoment te verbeteren. De actie richt zich vooral op het parkeer- en stopgedrag en de daarbij te volgen rijroutes naar geschikte parkeerlocaties.

Tijdens de verkeersveiligheidsacties worden de weggebruikers tussen ongeveer 15:00 en 15:15 uur en tussen ongeveer 13:15 en 13:45 uur door middel van borden en flyers gewezen op deze veiligheidsmaatregelen. RKBS De Contrabas kan op een later moment de actie in
samenwerking met Handhaving en de politie herhalen.

Met deze brief willen wij de omwonenden informeren en vragen, de gewenste rijroute tijdens de schoolspitsen ook te volgen. Daarmee maken we met elkaar de verkeerssituatie zo overzichtelijk en veilig mogelijk voor kinderen. Hieronder geven wij u meer informatie.
Inrijden Hobo en de Ernst Barlachrade

Het parkeren door ouders en verzorgers op de doodlopende straten Hobo en de Ernst Barlachrade geeft veel overlast tijdens de haal- en brengmomenten. Vooral de fietsende en lopende kinderen zijn de dupe. Daarom wordt al het haal- en brengverkeer opgeroepen om
niet de Hobo en de Ernst Barlachrade meer in te rijden. Uiteraard geldt dat bewoners de beide straten wel vrij in en uit kunnen rijden.

Gewenste rijroute

Naast de parkeerafspraken hebben we ook afgesproken dat het gewenst is om tijdens de schoolspitsen nog maar in één richting door de Rodinrade en Jachthoorn te rijden. Een
gewenste rijroute houdt in dat we de route niet aangeven met een verkeersbord maar dat wij mensen vragen om zich zoveel mogelijk aan deze rijroute te houden. We bevorderen zo de doorstroming en de veiligheid van vooral het fietsverkeer en de lopende kinderen tijdens de
schoolspitsen.

Met deze brief vragen wij ook uw medewerking om deze rijrichting aan te houden rond de begintijd (8:15-8:30) en de eindtijd (13:30-13:45) van de school. Op bijgaande flyer, die ook onder alle ouders en verzorgers van De Contrabas wordt verspreid, vindt u meer informatie.

Overlast
Ervaart u overlast, meld deze dan bij de gemeente. Dat kan eenvoudig via de app buitenbeter.nl voor meldingen over de openbare ruimte. Voor Handhaving kunt u gebruik maken van emailadres handhaving@capelleaandenijssel.nl of van telefoonnummer 010 – 284 81 11 voor dringende zaken. In het weekend of ’s nachts kunt u voor dringende zaken contact opnemen met de politie.

Met deze verkeersveiligheidsactie en gedragsafspraken willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de verkeersoverlast om zo de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten. We hopen dan ook op uw medewerking!

4712 Totaal 1 Vandaag

Actueel Schollevaar

Bijeenkomst WOP Schollevaar op 7 juni 2023

Verslag van 8 februari 2023 Download hier het Verslag 8 februari 2023 WOP Schollevaar 375 Totaal 79 Vandaag

Lees Meer
Actueel Capelle aan den IJssel

Burgemeester Oskam reikt Capelse lintjes 2023 uit

Burgemeester Peter Oskam heeft vandaag tijdens ‘lintjesregen’ de traditionele Koninklijke Onderscheidingen namens de Koning uitgereikt. Zestien gedecoreerden werden met een smoesje naar het Van Cappellenhuis gelokt en verrast met een Koninklijke Onderscheiding en een toespraak van de burgemeester. Dit jaar kregen 16 inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel een Koninklijke onderscheiding. 1 Capellenaar […]

Lees Meer
Actueel Capelle aan den IJssel Schollevaar

Verslag bijeenkomst WOP Schollevaar van 8 februari 2023

Op 8 februari 2023 vond een bijeenkomst van WOP Schollevaar plaats. De agenda op deze avond was: Opening. Mededelingen. Kennismaking met Elvira Grabus, buurtcoach Welzijn Capelle. Presentatie: Het cursus-aanbod van EHBO Capelle aan den IJssel door Barry Perfors en Lidewij Schroot. Stand van zaken : huisvesting vluchtelingen uit Ukraine door Werner Kasten. PAUZE Ontwikkelingen in […]

Lees Meer
Show Buttons
Hide Buttons