Verkeersprotocol schoolomgeving De Contrabas in Schollevaar

Geachte wijkbewoner(s),

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt samen met de politie en de Capelse basisscholen aan de verkeersveiligheid rondom de scholen. Dit gebeurt ook bij RKBS De Contrabas in Schollevaar.

Samen met RKBS De Contrabas, de politie, Handhaving en adviesbureau SOAB Wurx is een verkeersprotocol opgesteld waarmee we de verkeerssituatie rond de school zowel voor de omwonenden als ouders, verzorgers en de kinderen willen verbeteren. Om het verkeersprotocol in gebruik te nemen worden in september twee verkeersveiligheidsacties georganiseerd. De eerste verkeersveiligheidsactie wordt georganiseerd tijdens de schoolspits in de middag om de verkeerssituatie tijdens het ophalen te verbeteren.

Vervolgens wordt de actie enkele dagen later herhaald tijdens de ochtendspits om ook de situatie tijdens het brengmoment te verbeteren. De actie richt zich vooral op het parkeer- en stopgedrag en de daarbij te volgen rijroutes naar geschikte parkeerlocaties.

Tijdens de verkeersveiligheidsacties worden de weggebruikers tussen ongeveer 15:00 en 15:15 uur en tussen ongeveer 13:15 en 13:45 uur door middel van borden en flyers gewezen op deze veiligheidsmaatregelen. RKBS De Contrabas kan op een later moment de actie in
samenwerking met Handhaving en de politie herhalen.

Met deze brief willen wij de omwonenden informeren en vragen, de gewenste rijroute tijdens de schoolspitsen ook te volgen. Daarmee maken we met elkaar de verkeerssituatie zo overzichtelijk en veilig mogelijk voor kinderen. Hieronder geven wij u meer informatie.
Inrijden Hobo en de Ernst Barlachrade

Het parkeren door ouders en verzorgers op de doodlopende straten Hobo en de Ernst Barlachrade geeft veel overlast tijdens de haal- en brengmomenten. Vooral de fietsende en lopende kinderen zijn de dupe. Daarom wordt al het haal- en brengverkeer opgeroepen om
niet de Hobo en de Ernst Barlachrade meer in te rijden. Uiteraard geldt dat bewoners de beide straten wel vrij in en uit kunnen rijden.

Gewenste rijroute

Naast de parkeerafspraken hebben we ook afgesproken dat het gewenst is om tijdens de schoolspitsen nog maar in één richting door de Rodinrade en Jachthoorn te rijden. Een
gewenste rijroute houdt in dat we de route niet aangeven met een verkeersbord maar dat wij mensen vragen om zich zoveel mogelijk aan deze rijroute te houden. We bevorderen zo de doorstroming en de veiligheid van vooral het fietsverkeer en de lopende kinderen tijdens de
schoolspitsen.

Met deze brief vragen wij ook uw medewerking om deze rijrichting aan te houden rond de begintijd (8:15-8:30) en de eindtijd (13:30-13:45) van de school. Op bijgaande flyer, die ook onder alle ouders en verzorgers van De Contrabas wordt verspreid, vindt u meer informatie.

Overlast
Ervaart u overlast, meld deze dan bij de gemeente. Dat kan eenvoudig via de app buitenbeter.nl voor meldingen over de openbare ruimte. Voor Handhaving kunt u gebruik maken van emailadres handhaving@capelleaandenijssel.nl of van telefoonnummer 010 – 284 81 11 voor dringende zaken. In het weekend of ’s nachts kunt u voor dringende zaken contact opnemen met de politie.

Met deze verkeersveiligheidsactie en gedragsafspraken willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de verkeersoverlast om zo de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten. We hopen dan ook op uw medewerking!

4615 Totaal 1 Vandaag

Actueel Capelle aan den IJssel Schollevaar

Uitnodiging bijeenkomst WOP Schollevaar op 8 februari 2023

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst in Schollevaar: Agenda 8 februari 2023 Huis van de Wijk Schollevaar Stationsplein 20 (1e etage) Aanvang: 20.00 uur Opening. Mededelingen. Kennismaking met Elvira Grabus, buurtcoach Welzijn Capelle. Presentatie: Het cursus-aanbod van EHBO Capelle aan den IJssel. Stand van zaken : huisvesting vluchtelingen uit Ukraine. PAUZE Ontwikkelingen in […]

Lees Meer
Actueel Capelle aan den IJssel Schollevaar WOP

De Schollevaarse Kaars gaat naar…. Ruben Lodam!

Op zaterdag 14 januari 2023 werd in het restaurant van Het Meesterwerk aan de Picasso Paasage de jaarlijkse Schollevaarse Kaars uitegreikt. De Schollevaarse Kaars is een blijk van waardering van de kerk voor bewoners die in de wijk Schollevaar opvallen door hun persoonlijke bijdrage aan het welzijn in de wijk. De Ontmoetingskerk aan de Zevensprong […]

Lees Meer
Schollevaar WOP

Verslag WOP Schollevaar dd 1 december 2022

Bijgaand vindt u het verslag van de laatste bijeenkomst op 1 december 2022 in de Vogeltuinen aan de Johan Jongkindrade in Schollevaar. DOWNLOADEN VERSLAG Verslag WOP Schollevaar van 1 december 2022 (in PDF) Verzendlijst WOP Schollevaar Wilt u op de hoogte blijven van komende vergaderingen en het toezenden van verslagen van afgelopen bijeenkomsten? Stuur dan […]

Lees Meer
Show Buttons
Hide Buttons