..

Over het WOP

WijkOverlegPlatform (WOP) Capelle aan den IJssel

Alle zeven wijken in de gemeente Capelle aan den IJssel hebben een WijkOverlegPlatform (WOP).
In een WOP werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Stichting Welzijn Capelle (SWC), Havensteder en de politie samen aan een prettige wijk.
Hierbij volgen we een wijkgerichte aanpak.

Bijeenkomsten

 • Een WOP vergadert vier keer per jaar openbaar. Alle wijen zijn bij de meeste WOP’s op de website ook terug te vindenkbewoners zijn hierbij van harte welkom.
 • In principe komt de (dag)voorzitter van iedere bijeenkomst uit de eigen wijk.
 • Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
 • Ook de wijkwethouder is aanwezig. Spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats van 19.30 uur tot 20.00 uur op dezelfde locatie, na telefonische afspraak via telefoonnummer 010 – 2848238.
 • Van een bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
 • Alle verslagen en uitnodigingen worden in principe per email verspreid en zijn bij de meeste WOP’s op de website ook terug te vinden.

Budget voor wijkleefbaarheid

Ieder WOP ontvangt ieder jaar een budget van de gemeente voor activiteiten die de sociale cohesie en leefbaarheid van de betrokken wijk versterken.
Dit ‘wijkleefbaarheidsbudget’wordt gebruikt door de WOP’s om de sociale samenhang te bevorderen en de wijkleefbaarheid te vergroten. Zo wordt van dit bedrag in veel wijken straatfeesten gegeven en activiteiten voor jongeren en ouderen in de wijk georganiseerd. Het aanvragen en verstrekken van wijkbudget loopt via de website www.maakcapelle.nl.

Samenstelling Wijkoverlegplatform

In bijna alle Wijkoverlegplatforms (WOP’s) organiseren werkgroepen activiteiten en inventariseren ze knelpunten in de wijk. De WOP’s en werkgroepen worden gevormd door actieve bewoners. Bewonersondersteuners van Stichting Welzijn Capelle (SWC) ondersteunen hen. De voorzitters van de werkgroepen en de voorzitter van het WOP vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB).

Website Capelse wijken

De data van de overleggen en spreekuren van het Wijkoverlegplatform (WOP) vindt u terug op de door vrijwilligers opgezette en onderhouden website www.capelsewijken.nl en op de gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek.

Gebiedsregisseurs

Heeft u vragen, klachten over of ideeën voor uw wijk? Dan is de gebiedsregisseur uw eerste aanspreekpunt. De gebiedsregisseurs zorgen ervoor dat uw informatie op de juiste plaats bij de gemeente binnenkomt.

 • Fascinatio/Rivium en Oostgaarde
  Werner Kasten
  T. (010) 2848725
  E. w.kasten@capelleaandenijssel.nl
 • Schenkel en Schollevaar
  Menno Vinke
  T. (010) 2848723
  E. m.vinke@capelleaandenijssel.nl
 • Middelwatering, ’s-Gravenland en Capelle-West
  Daphne Verheijen – Blaauw
  T. (010) 2848041
  E. d.verheijen-blaauw@capelleaandenijssel.nl
 • Gebiedsregie algemeen
  T. (010) 2848048
  E. gebiedsregie@capelleaandenijssel.nl

Bewonersbijeenkomsten

In principe worden alle bijeenkomst van een WOP op een locatie in de wijk gehouden. Voor de locaties van alle komende WOP-vergaderingen in het jaar neemt u bij voorkeur contact op met het bestuur via info@capelsewijken.nl of kijkt u op de website van de betreffende WOP.

Wijkleefbaarheidsbudget

Het Wijkoverlegplatform (WOP) ontvangt van de gemeente Capelle aan den IJssel ieder jaar een budget, het zogeheten wijkleefbaarheidsbudget. Dit bedrag komt beschikbaar voor lokale activiteiten en evenementen door en voor bewoners in de wijk. Wilt u in uw directe omgeving activiteiten organiseren en hebt u enige (financiële) steun nodig? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage van het WOP.

Disclaimer

De website www.capelsewijken.nl wordt inhoudelijk onderhouden door vrijwilligers.
De exploitatie van de website wordt bekostigd uit financiële middelen van de gemeente Capelle aan den IJssel.

De gemeente Capelle aan den IJssel, echter, is onder geen enkele conditie, verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze website geplaatste teksten en/of foto’s.

Alle op deze site geplaatste foto’s en teksten zijn juridisch eigendom van de inzenders en mogen slechts na schriftelijk toestemming van de eigenaar worden overgenomen door derden voor andere doeleinden.

4370 Totaal 8 Vandaag
Show Buttons
Hide Buttons