Wijkleefbaarheidsbudget

Investeren in de eigen wijk loont!

Het WijkOverlegPlatform (WOP) Capelle aan den IJssel stimuleert ieder jaar bewoners van de zeven Capelse wijken om met elkaar kennis te maken, contacten met elkaar te onderhouden en wijkbewoners te stimuleren door het organiseren van activiteiten en evenementen in de wijk.
Dat kan door bijvoorbeeld in uw eigen buurt een straatspeeldag of barbeque te organiseren of de openbare groenvoorziening samen met de buurt te verbeteren.

Wilt u in uw directe omgeving activiteiten organiseren en hebt u enige (financiële) steun nodig ? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage van het WOP.

Het Wijkoverlegplatform (WOP) ontvangt namelijk van de gemeente Capelle aan den IJssel ieder jaar een budget (het zogeheten wijkleefbaarheidsbudget). Dit bedrag komt beschikbaar voor lokale activiteiten en evenementen door bewoners in de wijk.

WijkleefbaarheidsBudget

Het wijkleefbaarheidsbudget is opgebouwd op basis van een vast bedrag per wijk aangevuld met een variabel bedrag per inwoner.
Dit bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners per Capelse wijk per 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. Verder mag een eventueel restant van het vorige kalenderjaar worden overgeheveld en opnieuw beschikbaar gesteld voor activiteiten in de loop van het nieuwe jaar.

Aanvragen van een vergoeding

Voor inwoners van de wijken zijn gedurende het gehele jaar nieuwe aanvragen voor een financiële bijdrage mogelijk, maar alle nieuwe aanvragen kunnen slechts dan nog worden vergoed uit het restant budget. U moet er dus rekening mee houden dat een nieuwe aanvraag in de loop van het jaar slechts gedeeltelijk kan worden gehonoreerd.

Hoe vraagt u bij het WOP een financiële bijdrage aan?

Alle aanvragen voor ondersteuning of financiële bijdragen kunnen uitsluitend via de website www.maakcapelle.nl worden aangevraagd.
Een afschrift van iedere aanvraag gaat via deze website automatisch naar de secretaris van het Dagelijks Bestuur van het WOP in uw eigen wijk voor een eerste beoordeling.
Hierover wordt u dan via de website www.MaakCapelle.nl geïnformeerd. Ieder door het WOP toe te kennen bedrag is altijd inclusief b.t.w.


www.maakcapelle.nl

HOE MELD IK MIJN INITIATIEF AAN OP MAAKCAPELLE.NL?

 • Om een nieuw initiatief aan te melden, heb je eerst een eigen account nodig op MaakCapelle.nl.
 • Via de knop ‘Initiatief aanmelden’ kun je vervolgens je initiatief onder de aandacht brengen.
 • Onder het tabblad ‘Initiatieven’ vind je het aanmeldformulier.

  Wel raden we je aan om eerst je initiatief op papier of een tekstverwerking uit te typen.

  Dit voorkomt dat je per ongeluk al je ingevulde informatie kwijt raakt. Na het bevestigen van je aanvraag ontvang je via de e-mail een bevestiging. Binnen vijf werkdagen neemt een buurtcoach contact met je op om je aanvraag door te nemen. Zodra een aanmelding is verzonden ontvangt ook het WOP je aanvraag en neemt deze aanvraag in behandeling. Apart dus toezenden aan het WOP is in dat geval niet meer nodig, dat ik lekker gemakkelijk.

Afleggen verantwoording

Uitbetaling in geld wordt door Maak Capelle eerst uitgekeerd aan de indieners nadat minimaal 80% van het gevraagde budget via de website is toegezegd.Je ontvangt het toegezegd bedrag op je bankrekening.
Echter, na afloop van je initiatief moet je altijd via maakcapelle je bonnen toesturen voor mogelijk overleg en controle van betalingsbewijzen, zoals originele facturen of kassabonnen van leveranciers of winkeliers.

Algemeen

 • Ieder WijkOverlegPlatform is zelf vrij in de toekenning en besteding van het ontvangen wijkleefbaarheidbudget,
  Er moet uiteraard wel aan het eind van ieder kalenderjaar finale financiële verantwoording worden afgelegd aan de Gemeente Capelle aan den IJssel.
 • In het algemeen houdt een WOP bestuur bij de toekenning van de aangevraagde bedragen ieder jaar een bepaald budget in reserve voor nieuwe activiteiten in de loop van een jaar. Dit deel van het budget wordt dus later in het kalenderjaar toegekend en geldt dan uitsluitend voor de eerst dan nieuw ingediende aanvragen.
 • Een deel van het wijkleefbaarheidbudget moet – in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel – uitsluitend worden uitgegeven aan een aantal specifieke activiteiten (deze bedragen zijn zogeheten ‘gelabeld’). Zo moet bijvoorbeeld ieder jaar een deel van het verkregen wijkbudget worden uitgegeven aan het verfraaien van de groenvoorziening in de openbare buitenruimte.
7432 Totaal 2 Vandaag
Show Buttons
Hide Buttons