Bewust ouder worden in Capelle…

Bewust ouder worden in Capelle (doe je liever niet alleen).

ADVIES VAN DE RAADSWERKGROEP OUDEREN.

Begin dit jaar is een werkgroep vanuit de gemeenteraad aan de slag gegaan met het thema Ouderen. Dit heeft geresulteerd in een advies met als titel: “Bewust ouder worden in Capelle (doe je liever niet alleen)”’. In deze notitie staan adviezen aan het college. Later dit jaar presenteert het college de notitie Ouderen.

In 2014 heeft de gemeenteraad afgesproken op een aantal thema’s – waaronder het thema “Ouderen” – met alle fracties en het college samen op te trekken. De gemeenteraad heeft niet alleen gekozen voor “Ouderen” vanwege de toenemende vergrijzing. De gemeenteraad is blij met en trots op onze Capelse ouderen. Zij zijn ons voorgegaan en hebben veel opgebouwd, waar wij nu van kunnen genieten in Capelle. Zij verdienen ons respect en onze steun. Hun welzijn is onze gezamenlijke zorg!

Het welzijns- en WMO-beleid van de gemeente richt zich o.a. op het bevorderen en faciliteren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen. Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen. Het beleid biedt de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan woningaanpassingen, die het zelfstandig wonen van ouderen bevorderen. Het ouderenbeleid is verder gericht op de beschikbaarheid van zorg, ook wanneer men zelfstandig woont.

De werkgroep denkt dat het faciliteren van het zelfstandig wonen van ouderen nog niet voldoende is. Behalve wonen, leven mensen ook in een omgeving en hebben mensen ook behoefte aan onderlinge ontmoeting, zingeving, recreatie en vermaak. Landelijke cijfers tonen aan dat 33% van de 65-plussers en 50% van de 75-plussers zich weleens eenzaam voelt. In Capelle zou dat neerkomen op 3.800 mensen die 65-plus zijn en 2.500 mensen die 75-plus zijn.

Twee belangrijke vragen hielden de werkgroep bezig:

 • HOE KAN DE LEVENSLOOPBESTENDIGHEID VAN CAPELSE BUURTEN BEVORDERT EN VERSTERKT WORDEN?
  Levensloopbestendige buurten stellen ouderen in staat zo lang mogelijk in hun eigen buurt te wonen en te functioneren. Levensloopbestendigheid gaat over inrichting en zorg van woningen, maar ook over bereikbaarheid, sociale netwerken, voorzieningen en recreatiemogelijkheden.

 • HOE KAN DE BETROKKENHEID VAN OUDEREN IN DE SAMENLEVING/IN HUN DIRECTE WOONOMGEVING BEVORDERD WORDEN, ZODANIG DAT BIJVOORBEELD EENZAAMHEID VERMINDERT?
  De werkgroep heeft eerst een beeld gevormd van de Capelse situatie. Daarna liet de werkgroep zich bijpraten door deskundigen over het thema eenzaamheid en ouderen en wat er aan te doen is. Daarnaast liet de werkgroep zich informeren over de mogelijkheden op het gebied van eenzaamheid bij ouderen in relatie tot woonconcepten.

  De werkgroep ging vervolgens op werkbezoek, onder andere bij een stichting die in verschillende gemeenten in samenwerking met woningbouwverenigingen een woonvorm voor ouderen creëert.

  Deze woonvorm is onder andere gericht op het verminderen van eenzaamheid. Ook bracht de werkgroep twee werkbezoeken gericht op levensloopbestendige buurten. De werkgroep bezocht o.a. een Thuishuis in Woerden. Dit een gewoon huis, waar maximaal 7 mensen van boven de 60 met elkaar zelfstandig onder één dak wonen met ondersteuning.

  De werkgroep spreekt haar dank uit voor de ondersteuning die haar bij haar werkzaamheden is geboden en kijkt uit naar de ouderennotitie van het college.

  1115 Totaal 1 Vandaag

Actueel Capelle aan den IJssel

Burgemeester Oskam reikt Capelse lintjes 2023 uit

Burgemeester Peter Oskam heeft vandaag tijdens ‘lintjesregen’ de traditionele Koninklijke Onderscheidingen namens de Koning uitgereikt. Zestien gedecoreerden werden met een smoesje naar het Van Cappellenhuis gelokt en verrast met een Koninklijke Onderscheiding en een toespraak van de burgemeester. Dit jaar kregen 16 inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel een Koninklijke onderscheiding. 1 Capellenaar […]

Lees Meer
Actueel Capelle aan den IJssel Schollevaar

Verslag bijeenkomst WOP Schollevaar van 8 februari 2023

Op 8 februari 2023 vond een bijeenkomst van WOP Schollevaar plaats. De agenda op deze avond was: Opening. Mededelingen. Kennismaking met Elvira Grabus, buurtcoach Welzijn Capelle. Presentatie: Het cursus-aanbod van EHBO Capelle aan den IJssel door Barry Perfors en Lidewij Schroot. Stand van zaken : huisvesting vluchtelingen uit Ukraine door Werner Kasten. PAUZE Ontwikkelingen in […]

Lees Meer
Actueel Capelle aan den IJssel Schollevaar WOP

De Schollevaarse Kaars gaat naar…. Ruben Lodam!

Op zaterdag 14 januari 2023 werd in het restaurant van Het Meesterwerk aan de Picasso Paasage de jaarlijkse Schollevaarse Kaars uitegreikt. De Schollevaarse Kaars is een blijk van waardering van de kerk voor bewoners die in de wijk Schollevaar opvallen door hun persoonlijke bijdrage aan het welzijn in de wijk. De Ontmoetingskerk aan de Zevensprong […]

Lees Meer
Show Buttons
Hide Buttons