Disclaimer

www.capelsewijken.nl

De website www.capelsewijken.nl wordt inhoudelijk onderhouden door vrijwilligers.
De exploitatie van de website wordt bekostigd uit financiële middelen van de gemeente Capelle aan den IJssel.

De gemeente Capelle aan den IJssel, echter, is onder geen enkele conditie, verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze website geplaatste teksten en/of foto’s.

Alle op deze site geplaatste foto’s en teksten zijn juridisch eigendom van de inzenders en mogen slechts na schriftelijk toestemming van de eigenaar worden overgenomen door derden voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid

Er is de uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken van teksten en het verstrekken van informatie op deze website. Toch kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Het WOP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Omdat wij u graag zo goed mogelijk van dienst willen zijn, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail.
Er kan, echter, niet worden gegarandeerd, dat alle op de website www.capelsewijken.nl getoonde informatie altijd volledig, juist en tijdig wordt overgebracht.

Het WijkOverlegPlatform Capelle aan den IJssel wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit het elektronische berichtenverkeer.

Toezenden Informatie

De webmaster behoudt zich het recht voor om toegezonden informatie niet te publiceren, danwel reeds geplaatste informatie zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang van deze website te doen verwijderen. Door toezending van uw informatie verklaart u zich accoord met deze bepaling.

Privacyreglement

Er vindt geen gepersonificeerde registratie over individuele bezoekers plaats. Eventueel geregistreerde (persoons)gegevens worden onder geen enkel beding zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

Wilt u meer informatie ?

Stuur een email naar : info@capelsewijken.nl

wopcaplogo
www.capelsewijken.nl

De gemeente Capelle aan den IJssel, echter, is onder geen enkele conditie verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze website geplaatste teksten en/of foto’s.

Alle op deze site geplaatste foto’s en teksten zijn juridisch eigendom van de inzenders en mogen slechts na schriftelijk toestemming van de eigenaar worden overgenomen door derden voor andere doeleinden.

Copyright Notice

Reproduction is permitted, except where otherwise stated, provided the source is acknowledged. Whenever there is indicated that prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), the abovementioned general permission does not apply.

Disclaimer

The Wijk Overleg Platform Capelle aan den IJssel maintains this server to enhance public access to information about Capelle aan den IJssel, The Netherlands. Our goal is to keep this information timely and accurate.
If errors are brought to our attention, we will correct them as soon as possible.

The Wijk Overleg Platform accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the material on this site. This material is: information of a general nature; not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date; sometimes linked to external sites over which the Wijk Overleg Platform has no control and for which it assumes no responsibility.

Alle rechten voorbehouden.

www.capelsewijken.nl
info@capelsewijken.nl
Wijk Overleg Platform – Capelle aan den IJssel 2021 -2023

21452 Totaal 28 Vandaag
Show Buttons
Hide Buttons