Adviesrecht

Gekwalificeerd Adviesrecht

Door de gemeente Capelle aan den IJssel is aan alle WijkOverlegPlatform’s een zogeheten ‘Gekwalificeerd Adviesrecht’ toegekend.

Dit gekwalificeerd adviesrecht houdt in dat:

  • de zeven wijkoverlegplatforms gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kunnen adviseren. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verplichting te motiveren wat er met het advies van het wijkoverlegplatform gebeurt.
  • Dit betekent voor de gemeente dat zij een actieve informatieplicht heeft ten opzichte van de wijkoverlegplatforms, immers, als wijkoverlegplatforms niet worden geïnformeerd over zaken die spelen, kunnen ze ook geen advies geven.
  • Het betekent voor de wijkoverlegplatforms dat zij er voor dienen te zorgen dat de wijkoverlegplatforms een redelijke mate van afspiegeling zijn van de wijk, opdat zij een signaalfunctie kunnen vervullen.
  • Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de wijkoverlegplatforms alleen een adviesfunctie vervullen op onderwerpen die zich afspelen op wijkniveau. Daarnaast dient de kwaliteit van het besluitvormingsproces voorop te staan.
  • Er mag geen onaanvaardbare vertraging in het besluitvormingsproces plaatsvinden noch een overbelasting van de wijkoverlegplatforms.
  • Naast de adviesfunctie van de wijkoverlegplatforms blijven de procedures met betrekking tot inspraak natuurlijk van kracht.
8015 Totaal 2 Vandaag
Show Buttons
Hide Buttons