WijkOverlegPlatform (WOP) Schollevaar

Bewonersoverleg in de grootste woonwijk van Capelle aan den IJssel

Fascinatio Gemeente

Capels college wil investeren in kwaliteit basisscholen

Het Capelse college wil tussen 2018 en 2023 ruim 17 miljoen euro uittrekken voor het verbeteren van in totaal 11 basisscholen. Dat staat in het strategisch huisvestingsplan onderwijs. Het betekent een mooie impuls voor het Capelse basisonderwijs.

In de plannen krijgen zes scholen nieuwbouw (Klim-Op Bongerd, De Bouwsteen, Klim-Op Roerdomplaan, Horizon Roerdomplaan, Eben Haezerschool en Rehobothschool). Vier scholen gaan erop vooruit in kwaliteit: De Capelse Schoolvereniging in Middelwatering en de drie scholen in de wijk Fascinatio (Vijfster, Ontmoeting en Wonderwind). Daarnaast gaat De Sjalomschool in Schollevaar-Oost uitbreiden.

Capelle zet hiermee de koers van investeren in onderwijshuisvesting door, dit in navolging op grootschalige investeringen in het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren.

Schoolbesturen unaniem achter plan

Het college wil investeren omdat sommige schoolgebouwen verouderd en van matige kwaliteit zijn. Bovendien passen enkele scholen niet meer bij de gewenste uitstraling van de stedelijke omgeving. De kwaliteitsverbetering is in lijn met het te verwachten leerlingenaantal over de komende jaren, dat stabiliseert. Het college is er trots op dat schoolbesturen unaniem achter het plan staan.

Wethouder Van Cappelle: “Een goed, veilig en gezond schoolgebouw is essentieel voor goed onderwijs en stimuleert de leerprestaties. Samen met schoolbesturen zijn we hier verantwoordelijk voor. Daarom hebben we hen ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit plan. Ik ben er trots op dat we dit samen hebben bereikt.”

Duurzaam en passend
De nieuwe schoolgebouwen moeten zo’n 60 jaar meegaan en worden gebouwd in lijn met de ambities van de Capelse duurzaamheidsagenda. Bovendien wordt aangesloten bij ambities van de gebiedsontwikkeling. Wethouder Van Cappelle: “Daardoor ontstaat niet alleen een betere leeromgeving voor leerlingen, maar draagt onderwijsnieuwbouw ook bij aan de ambities die de gemeente heeft met de centrumontwikkeling en de ontwikkeling van het gebied Bongerd-Wingerd.

Zo worden niet alleen nieuwe scholen gebouwd, maar is onze wens om voorzieningen te bouwen met ook andere maatschappelijke functies erin, zoals gymzalen en kinderopvang. Dat komt het totale gebied ten goede. Een win-win-situatie!”

Besluitvorming

Het college heeft het strategisch huisvestingsplan onderwijs ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, dat het plan naar verwachting in december zal bespreken.

792 Totaal 2 Vandaag
Het WijkOverlegPlatform (WOP) is een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Capelle aan den IJssel. Wilt u meer informatie? Email dan naar info@capelsewijken.nl
Show Buttons
Hide Buttons