Capels college wil investeren in kwaliteit basisscholen

Het Capelse college wil tussen 2018 en 2023 ruim 17 miljoen euro uittrekken voor het verbeteren van in totaal 11 basisscholen. Dat staat in het strategisch huisvestingsplan onderwijs. Het betekent een mooie impuls voor het Capelse basisonderwijs.

In de plannen krijgen zes scholen nieuwbouw (Klim-Op Bongerd, De Bouwsteen, Klim-Op Roerdomplaan, Horizon Roerdomplaan, Eben Haezerschool en Rehobothschool). Vier scholen gaan erop vooruit in kwaliteit: De Capelse Schoolvereniging in Middelwatering en de drie scholen in de wijk Fascinatio (Vijfster, Ontmoeting en Wonderwind). Daarnaast gaat De Sjalomschool in Schollevaar-Oost uitbreiden.

Capelle zet hiermee de koers van investeren in onderwijshuisvesting door, dit in navolging op grootschalige investeringen in het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren.

Schoolbesturen unaniem achter plan

Het college wil investeren omdat sommige schoolgebouwen verouderd en van matige kwaliteit zijn. Bovendien passen enkele scholen niet meer bij de gewenste uitstraling van de stedelijke omgeving. De kwaliteitsverbetering is in lijn met het te verwachten leerlingenaantal over de komende jaren, dat stabiliseert. Het college is er trots op dat schoolbesturen unaniem achter het plan staan.

Wethouder Van Cappelle: “Een goed, veilig en gezond schoolgebouw is essentieel voor goed onderwijs en stimuleert de leerprestaties. Samen met schoolbesturen zijn we hier verantwoordelijk voor. Daarom hebben we hen ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit plan. Ik ben er trots op dat we dit samen hebben bereikt.”

Duurzaam en passend
De nieuwe schoolgebouwen moeten zo’n 60 jaar meegaan en worden gebouwd in lijn met de ambities van de Capelse duurzaamheidsagenda. Bovendien wordt aangesloten bij ambities van de gebiedsontwikkeling. Wethouder Van Cappelle: “Daardoor ontstaat niet alleen een betere leeromgeving voor leerlingen, maar draagt onderwijsnieuwbouw ook bij aan de ambities die de gemeente heeft met de centrumontwikkeling en de ontwikkeling van het gebied Bongerd-Wingerd.

Zo worden niet alleen nieuwe scholen gebouwd, maar is onze wens om voorzieningen te bouwen met ook andere maatschappelijke functies erin, zoals gymzalen en kinderopvang. Dat komt het totale gebied ten goede. Een win-win-situatie!”

Besluitvorming

Het college heeft het strategisch huisvestingsplan onderwijs ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, dat het plan naar verwachting in december zal bespreken.

537 Totaal 1 Vandaag

Actueel Gemeente

Met een soepkar door de wijken

Het is niemand ontgaan dat we in zwaar weer zitten; de prijzen stijgen en meer en meer mensen hebben (of krijgen) het moeilijk. Vanuit de gemeente gaan we volgende week (week van 5 december) met een soepkar de wijken in om mensen een kop soep en een broodje aan te bieden. Er zijn folders gemaakt […]

Lees Meer
Capelle aan den IJssel Gemeente WOP

Uitbetaling energietoeslag aan huishoudens met laag inkomen

Huishoudens met een laag inkomen of net boven het sociaal minimum krijgen in 2022 een energietoeslag voor de stijgende energiekosten. Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft besloten om alvast over te gaan tot onmiddellijke betaling aan een aantal laagste inkomensgroepen, ondanks dat de financiële middelen nog niet zijn overgemaakt […]

Lees Meer
Capelle aan den IJssel Gemeente Schollevaar WOP

Uitreiking Schollevaarse Kaars 2022

De Schollevaarse Kaars is zaterdag 8 januari 2022 uitgereikt aan de negenenvijftigjarige Anja van Eck. Zij ontvangt deze blijk van eerbetoon en waardering van de Ontmoetingskerk voor haar liefdevolle inzet voor de mensen om haar heen. Traditiegetrouw is de Ontmoetingskerk begin januari aanwezig in Schollevaar om de bewoners van de wijk een gelukkig en voorspoedig […]

Lees Meer
Show Buttons
Hide Buttons