Capellenaren waarderen het leven in Capelle….

Capellenaren geven een 7,5 voor het leven in Capelle. Dat blijkt uit de resultaten van de bewonersenquête 2017, waarin ruim 2750 Capellenaren hun mening gaven. Wethouder Ans Hartnagel: “Een mooi cijfer: daar zijn we blij mee. Over de gehele linie is het beeld min of meer gelijk gebleven ten opzichte van 2015, toen de laatste bewonersenquête werd gehouden. Capelle is een fijne stad om in te leven.”

Capellenaren beoordelen de leefbaarheid met een 7,2, een stabiel cijfer ten opzichte van eerdere jaren. De woonomgeving scoort een fractie lager. Met name het vele werk aan de openbare ruimte, zoals wegwerkzaamheden, bestratingen en rioleringswerkzaamheden spelen daarbij een rol. Die werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels afgerond. Het groen in Capelle-West scoorde vanwege werkzaamheden ook lager. Inmiddels is daar nieuw groen aangebracht. Capellenaren vinden parkeergelegenheid over het algemeen goed en beter ten opzichte van eerdere metingen.

Veiligheid

Recente cijfers geven aan dat geregistreerde criminaliteit en ook high impact crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen) flink zijn gedaald. Ondanks deze cijfers blijkt uit de bewonersenquête dat de veiligheidsbeleving van Capellenaren iets is afgenomen ten opzichte van 2011 en 2015. Meer Capellenaren dan in 2015 denken dat auto-inbraken, schade aan auto’s, overlast van jongeren, geluidsoverlast, drugsoverlast, vervuiling en hondenpoep soms of vaker in hun buurt voorkomen.

Ook voelen meer Capellenaren zich onveilig in de eigen buurt dan in 2015 (28% in 2015, 31% in 2017); hun perceptie over criminaliteit is eveneens minder gunstig dan twee jaar geleden. Bewoners vinden wel dat het veiliger is geworden door de aanwezigheid van handhavers, met name bij evenementen. De veiligheidscijfers zijn meegenomen in het onlangs uitgebrachte rekenkamerrapport over het Capelse veiligheidsbeleid, waarvan het college de conclusies en aanbevelingen overneemt.

Dienstverlening

Capellenaren zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Het algemene rapportcijfer voor dienstverlening is een 7,2 en daarmee hetzelfde als in 2013 en 2015. Ook afvalinzameling wordt goed beoordeeld, hoewel het percentage Capellenaren dat tevreden is, daalde van 88% naar 81%. Inmiddels is de samenwerking met afvalpartner Irado gestart. Daarmee wordt onder meer een schoner straatbeeld verwacht.

Het rapportcijfer voor de gemeentelijke website is stabiel met een 7. De meting is echter uitgevoerd terwijl de oude website van de gemeente online was. In september is de website vernieuwd. Capellenaren kunnen nog beter, sneller en makkelijker de informatie vinden die ze nodig hebben. Dat komt naar verwachting de waardering van de website ten goede.

Vrijwilligerswerk en zorg

Uit de bewonersenquête blijkt dat een kwart van de Capellenaren vrijwilligerswerk doet, 14% is mantelzorger. De ondersteuning van mantelzorgers is hoger dan in 2013 en 2015. Op het moment van de enquête kende 41% de nieuwe stichting Welzijn Capelle, die ondersteuning, begeleiding, hulp, informatie en advies aan Capellenaren geeft. Van alle inwoners heeft 13% wel eens contact gehad met de Stichting Welzijn Capelle: 6% via de sociale wijkteams, 4% telefonisch, 1% via de website en 3% op een andere manier.

Capellenaren worden actief betrokken bij de uitkomsten en het vervolg van de bewonersenquête. Dat geldt ook voor partners, zoals Havensteder, Stichting Welzijn Capelle en de politie. De resultaten worden per wijk besproken, onder meer in het WOP- en breed overleg. Ook wordt bekeken hoe de resultaten passen in de actualiteit; de bewonersenquête geeft de ‘gevoelstemperatuur’ en is daarmee een momentopname. De mening over bepaalde onderwerpen kan inmiddels veranderd zijn.

Bewonersenquête

De bewonersenquête wordt elke twee jaar uitgevoerd. In 2017 werd het onderzoek gehouden in de periode eind mei-half juli. Achtduizend Capellenaren zijn benaderd en ruim 2750 lieten een reactie achter. De gegevens zijn te vinden op: https://capelle-ijssel.buurtmonitor.nl.

De gemeente is voornemens in de volgende collegeperiode een modernere bewonersenquête te onderzoeken: enerzijds voor meer duiding en achtergrond bij de cijfers, anderzijds om meer actualiteit en scherpte van resultaten te verkrijgen. Dat draagt bij aan het verder en sneller verbeteren van Capelle, zodat Capelle een stad blijft waar het fijn is om te wonen en te leven. Het is aan het volgende college om hier samen met Capellenaren vorm aan te geven.

821 Totaal 3 Vandaag

Actueel Schollevaar

Bijeenkomst WOP Schollevaar op 7 juni 2023

Verslag van 8 februari 2023 Download hier het Verslag 8 februari 2023 WOP Schollevaar 382 Totaal 86 Vandaag

Lees Meer
Actueel Capelle aan den IJssel

Burgemeester Oskam reikt Capelse lintjes 2023 uit

Burgemeester Peter Oskam heeft vandaag tijdens ‘lintjesregen’ de traditionele Koninklijke Onderscheidingen namens de Koning uitgereikt. Zestien gedecoreerden werden met een smoesje naar het Van Cappellenhuis gelokt en verrast met een Koninklijke Onderscheiding en een toespraak van de burgemeester. Dit jaar kregen 16 inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel een Koninklijke onderscheiding. 1 Capellenaar […]

Lees Meer
Actueel Capelle aan den IJssel Schollevaar

Verslag bijeenkomst WOP Schollevaar van 8 februari 2023

Op 8 februari 2023 vond een bijeenkomst van WOP Schollevaar plaats. De agenda op deze avond was: Opening. Mededelingen. Kennismaking met Elvira Grabus, buurtcoach Welzijn Capelle. Presentatie: Het cursus-aanbod van EHBO Capelle aan den IJssel door Barry Perfors en Lidewij Schroot. Stand van zaken : huisvesting vluchtelingen uit Ukraine door Werner Kasten. PAUZE Ontwikkelingen in […]

Lees Meer
Show Buttons
Hide Buttons