Buurtkracht

Buurtkracht

buurtkrachtlogo

Per 1 januari 2013 heeft Buurtkracht het stokje van de bestaande welzijnsorganisaties overgenomen. Om het welzijnswerk zo duidelijk mogelijk uit te kunnen voeren, gaat Buurtkracht werken met vier wijkteams.

Wijkteams

‘De wijkteams voeren de welzijnsopdracht van de gemeente Capelle uit’, zegt Maaike Marisse van Buurtkracht. ‘Daarbij zijn de buurtcoaches erg belangrijk. Zij gaan het gesprek aan met bewoners en horen en zien veel. Buurtcoaches functioneren als de spin in het welzijnsweb. Zij zorgen voor stabiliteit en continuïteit in het uitvoeren van onze opdracht. Het zijn kanjers in netwerken en het aan elkaar koppelen van initiatieven.’

  • Team Schollevaar heeft Jacqueline van Gent als buurtcoach.
  • Team Oostgaarde wordt aangevoerd door Astrid Keerveld.
  • In team Middelwatering is Novita Metz de buurtcoach
  • In team Fascinatio/Schenkel/ Capelle-West/’s Gravenland is dat Esther Reijerkerk.

Bereikbaarheid

De buurtcoaches zijn veel op straat te vinden. Daarom zijn zij vooral telefonisch bereikbaar.

  • Novita Metz op 06 -243 413 06,
  • Astrid Keerveld op 06 -243 41 307,
  • Jacqueline van Gent op 06 -148 39 030
  • Esther Reijerkerk op 06 – 346 58 254.

De wijkteams aan de slag

Buurtkracht werkt met bewoners, voor bewoners en door bewoners. Samen werken zij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en het welzijn van burgers. De vier multidisciplinaire sociaal wijkteams
bestaan uit een buurtcoach, een jongerencoach, een maatschappelijk werker, een ouderencoach, een vrijwilligerscoördinator en een wijkverpleegkundige.
Buurtkracht werkt nauw samen met andere organisaties, instellingen en bijvoorbeeld winkeliers.

Welzijn Nieuwe Stijl

Buurtkracht werkt volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl. Uitgangspunten daarbij zijn zelf doen, samen doen en laten doen. Met zo weinig mogelijk bemoeienis of betutteling. Maaike Marisse: ‘Buurtkracht kijkt
naar wat bewoners van Capelle zelf kunnen en wat ze echt nodig hebben.

En daar hoort ook bij het stimuleren om in de toekomst iets zelf te gaan doen. De inzet van vrijwilligers is hierbij van enorm groot belang, naast de samenwerking met collega-organisaties.’

1209 Totaal 1 Vandaag
Show Buttons
Hide Buttons