WOP – bijeenkomsten 2021

Door de zeven wijkoverlegplatforms worden er voor alle wijkbewoners en andere belangstellenden minimaal 4 maal per jaar in de eigen wijk een openbare bijeenkomst georganiseerd. Hieronder staan de voorgestelde vergaderdata’s 2021 van alle WOP’s.
n.b. Deze vergaderdata kunnen in sommige gevallen nog worden aangepast.

[table “” not found /]

n.b.

  • Aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur.
  • Alle genoemde vergaderdata zijn onder voorbehoud (Corona).

Algemeen

  • In principe komt de (dag)voorzitter van iedere bijeenkomst uit de eigen wijk.
  • Alle bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
  • Ook de wijkwethouder is aanwezig. Spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 op dezelfde locatie, na telefonische afspraak via telefoonnummer 010 – 284 8234.
  • Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
  • Alle verslagen en uitnodigingen worden in principe per email verspreid.
  • U kunt op de verzendlijst komen door een email te sturen aan wop.capelleaandenijssel@gmail.com
  • In voorkomende gevallen kunt u – na overleg met het WOP bestuur – vragen om een papieren afschrift per post.
11574 Totaal 1 Vandaag
Show Buttons
Hide Buttons