Bijeenkomsten in de wijk

  • Alle zeven Capelse wijken hebben een Wijkoverlegplatform (WOP). In een WOP werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Buurtkracht, Havensteder en de politie samen aan een prettige wijk. .
  • Minimaal 4 maal per jaar worden er voor wijkbewoners en andere belangstellenden in de eigen wijk openbare bijeenkomsten georganiseerd.
  • In principe komt de (dag)voorzitter van iedere bijeenkomst uit de eigen wijk.
  • De bijeenkomsten om 20.00 uur.
  • Ook de wijkwethouder is aanwezig. Spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 op dezelfde locatie, na telefonische afspraak via telefoonnummer 010 - 2848238.
  • Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
  • Alle verslagen en uitnodigingen worden in principe per email verspreid.
  • U kunt op de verzendlijst komen door een email te sturen aan info@capelsewijken.nl
  • In voorkomende gevallen kunt u - na overleg met het bestuur - vragen om een papieren afschrift per post.

www.capelsewijken.nl

  • Kijk ook op de website www.capelsewijken.nl met actueel nieuws over het WOP , bijvoorbeeld voor alle aankondigingen en verslagen van de bijeenkomsten gedurende het jaar .