Profielschets Vrijwilligers

Om aan (potentiŽle) vrijwilligers duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht binnen het WOP, is schetsmatig een profielomschrijving opgesteld.

WOP Capelle aan den IJssel wil graag dat haar vrijwilligers herkenbaar zijn in deze omschrijving, omdat zij daarmee aan de doelgroep kwaliteitsvrijwilligers kan voorstellen en bovendien met trots kan vaststellen dat WOP-vrijwilligers een bijzondere kracht vormen in de uitvoering van de doelstelling van het wijkoverleg.

Van iedere WOP-vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij:

 • gemotiveerd, enthousiast en respectvol is;
 • zich wil inleven in de inhoud van het buurtwerk en woon- en leefomgeving;
 • in teamverband kan werken en achter de doelstellingen van het WOP staat;
 • zich beschouwt als een onderdeel van de organisatie;

Bestuursleden:

Zijn vrijwilligers die zitting nemen in een bestuur en daardoor extra taken op zich nemen. Van bestuursleden wordt in het algemeen verwacht dat zij:

 • bestuursverantwoordelijk zijn en dus medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het WOP
 • samenwerken en overleg voeren met andere bestuursleden
 • toezien op nakomen van afspraken
 • toezien op naleven huishoudelijk reglement
 • kennis hebben van wat er in het WOP speelt
 • toezien op afvaardiging naar de vergaderingen van de bovengelegen afdeling (afgevaardigden nemen actief deel aan deze vergaderingen en kunnen zonder last of ruggespraak handelen)
 • rooster van aftreden opstellen in overleg met medebestuurders
 • tijd beschikbaar hebben om taken goed uit te kunnen voeren

De specifieke taken per bestuursfunctie staan op het volgende overzicht beschreven.