Feest Jong / Oud Groenendijk
Met iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet om Oostgaarde tot een bloeiende en gezellige wijk te maken willen we graag ter afsluiting van het jaar een feestje vieren. Laten we samen het glas heffen op een succesvol 2009 en een nog beter 2010! Dat doen we op zaterdag 19 december 2009 met Jong en Oud in en bij ’t Hooghe Dorp bij de tennisbaan aan de IJssel

PROGRAMMA:

Buiten: Jongeren ontmoetingsplek 16.00 - 21.00 uur met BBQ, DJ Hiphop/RMB, Tafeltenniswedstrijd met Jochem de Hoop en Patrick Oeij van AA Drink FVT Binnen: ’t Hooghe Dorp vanaf 19.00 uur tot in de kleine uurtjes.... met drankjes en hapjes, DJ Jazzy/Funky. Wilt u meedoen aan de BBQ? Wilt u dit dan graag even melden aan Erna Houtzager, secretaris WOP Oostgaarde[secretariaat@wopoostgaarde.nl]


WOP OOSTGAARDE slaat brug tussen JONG en OUD
Gratis poolen in 2010! Al sinds geruime tijd hoort men in de nieuwsberichten over de wijk Capelle Oost-gaarde niets anders dan negatieve dingen over de jeugd. Dit heeft het WOP Oost-gaarde niet alleen aan het denken, maar ook aan het doen gezet. Er is nu vol-doende over gepraat, maar het wordt tijd om ook iets aan de sociale cohesie tussen jongeren en ouderen te doen. In 2009 is er al een pilot geweest gedurende een aantal maanden om jongeren de kans te bieden om met poolen kennis te maken. Dit initatief destijds georganiseerd door het WOP Oostgaarde had als doelstelling dat er op geregelde tijden gratis ta-fels beschikbaar waren voor belangstellenden.

Met ingang van 8 januari 2010 zal dit mooie initatief wederom plaatsvinden en met eenzelfde insteek als in 2009. Op de dagen vrijdag, zaterdag en zondag kunnen jongeren en ouderen van 17h00 tot 20h00 bij het Biljart, Snooker en Poolcentrum Capelle in de Trefterp terecht om gratis te poolen. Natuurlijk zien wij graag jon-geren en ouderen samen aktief om elkaar te helpen om deze sport onder de knie te krijgen.

Het poolcentrum zal een flinke vrijwillige bijdrage doen in dit mooie project en een flyer uitbrengen die van de website van het WOP Oostgaarde- en poolcentrum ge-download kan worden. Door middel van het laten zien van deze flyer kan iedere bewoner van Oostgaarde buiten de bovenstaande gratis tijden terecht voor de huur van een tafel tegen een gereduceerd tarief met inbegrip van een 2-tal consumpties.

Wij hopen dat iedereen op deze uitnodiging gehoor zal geven of dit door zal geven aan een ander. De looptijd van dit project duurt ongeveer een half jaar, maar bij gebleken succes zal het WOP Oostgaarde dit tot eind 2010 voort laten duren. *Voor meer informatie zie http: www.wopoostgaarde.nl

Nb. Het Jongeren & Ouderen Poolen project is een initiatief van het Wijk Over-leg Platform Oostgaarde:

WOP Oostgaarde, De wijk aan zet!

Kerstmarkt in de Trefterp:
Aankondiging Kerstmarkt in de Trefterp, georganiseerd door WOP Oostgaarde in samenwerking met diverse winkeliers van winkelcentrum de Trefterp;

Op zaterdag 12-12-2009 van 11:00 tot 16:00 uur zal het WOP Oostgaarde de wederom groots- en ruim opgezette kerstmarkt in en nabij winkelcentrum de Trefterp in Oostgaarde houden. Dit jaar zal de kerstmarkt als thema dragen “Kerstfeest in Oostgaarde”.

Net als vorig jaar zal ook dit jaar het aanbod weer ruim en divers zijn, van kerstversiering, cadeaus tot aan uw kerstdiner en dit alles verdeeld over diverse mooi versierde kramen en stands. Heerlijk gezellig met levende kerststal, vuurkorven en een heus kinderkoor dat kerstliederen ten gehore brengt. Ook hebben wij dit jaar een treinrangeerbaan waar de kleintjes onder ons zich prima kunnen vermaken. Kom en overtuig u zelf dat deze kerstmarkt van Oostgaarde ook u wat te bieden heeft.

De kerstmarkt in de Trefterp, georganiseerd door bewoners en winkeliers. Kom langs op deze dag en geniet van een glaasje Gluhwein, chocomel of een kom erwtensoep!

Nb. De Kerstmarkt in de Trefterp is een initiatief van het Wijk Overleg Platform Oostgaarde. Voor meer informatie zie http: www.wopoostgaarde.nl

AANPAK OVERLAST OOSTGAARDE
CAPELLE - Als het aan de PvdA ligt wordt de overlast in de wijk Oostgaarde stevig aangepakt. Rond de school aan het Atolpad moet de rust terugkeren. De bewoners zijn de overlast spuugzat en de raadsleden die daarover worden aangeschoten willen er ook wat aan doen. Zo zou de laatste tijd een mosquito uit de grond gerukt zijn en werd het nieuwe gebouw van de school de Tweemaster onder de graffiti gespoten en kostbare ramen met dubbelglas zijn ingegooid.

De PvdA wil van het College weten of de problemen bij B&W bekend zijn en of de constatering juist is dat de politie er te weinig tegen onderneemt. Er zou toch een opbouwwerker in deze buurt werkzaam zijn? Waarom geen gebruik gemaakt van hekken rond de school en camera's om overlast vast te kunnen leggen? Ook wil raadslid Hasan Saritas (PvdA) weten hoeveel schade de overlast aldaar heeft opgeleverd.

Fred Schot, voorzitter van WOP-Oostgaarde was maandagavond tijdens de bijeenkomst met de bewoners en een tiental jongeren zeker van dat alleen communicatie en afspraken met de jongeren duidelijkheid kan verschaffen. De jongeren meldden dat er nog steeds geen JOP's zijn en eentje aan de Groenedijk een aardige eerste stap zou zijn maar er in de buurt minstens tien jongerenontmoetingsplaatsen nodig zouden zijn. De jongeren beklaagden zich erover dat twee of meer jongeren bijeen onmiddellijk door de politie werden gezien als een overtreding van het samenscholingsverbod dat er zou gelden terwijl ze gewoon op straat verbleven.

Het jongerencentrum in de Terp zou te vaak gesloten zijn. De onduidelijkheid in de regels bleef zo voortbestaan. Schot: ''Het is meer dan wenselijk de jongeren aan te spreken en een duidelijke communicatie op gang te brengen.

Dat is de sleutel tot de oplossing.'' De politie kreeg het verwijt te weinig te doen tegen criminele jongeren. Schot: ''Naar voren kwam dat huisbezoeken, betrappen in burger en hinderlijk volgen kunnen helpen.''

Het WOP stelde voor initiatieven als gratis poolen, barbecues bij de graffitiwall en airbrush in Onderdiep nog verder uit te breiden. Zaterdag 19 december wordt er een feestje gehouden in 't Hooge Water en naast de tennisbaan aan de IJssel om met jong en oud de inzet te vieren om van Oostgaarde weer een gezellige wijk te maken.

Wethouder Ponte hoorde het allemaal aan en riep de aanwezigen op het ''samen op te lossen''. Aan het eind van de avond gaven twee workshops gestalte aan de voorstellen: samen afspraken maken over het omgaan met elkaar en het versterken van de sociale cohesie.

JOHN COLLEE

De wijk aan zet!
Beste bewoner van de wijk Oostgaarde WOP Oostgaarde is een platform van en voor wijkbewoners. Het WOP organiseert wijkvergaderingen over wat er in de wijk speelt. Het WOP zorgt voor voorzieningen die aansluiten op de behoefte van wijkbewoners. Het WOP wil graag samen met u de toekomst agenda bepalen.

We hebben als WOP Oostgaarde ons het afgelopen jaar ingespannen voor behoud en onderhoud van kwalitatief groen in de wijk. Zijn druk bezig met een centrale ontmoetingsruim-te in de wijk. We willen zorgen dat er voldoende plekken komen voor de jongeren en zijn de motor achter veel activiteiten bij u in de buurt. We doen dat het hele jaar door met als bekendste het Opgaarden in de zomer. Maar ook de rommelmarkt, de kunstmarkt, de kerstmarkt in de Trefterp en Halloween. Dit zijn initiatieven van bewoners die met geld en steun van het WOP plaatsvinden.

Heeft u ideeën over wat u samen met andere bewoners zou kunnen doen dan is het WOP er om ze waar te maken, wij hebben een budget voor activiteiten en buurtinitiatieven.

Kom 30 november om 20.00 uur naar de Trefterp (Damsterdiep 58). Onderwerp is de versterking van de onderlinge band tussen bewoners (sociale cohesie), hoe ver zijn we daar mee en wat gaan we komend jaar daaraan doen? Uw inbreng is van groot belang! We praten dan graag met u over hoe we het samenleven (jeugd en ouderen) aangenamer kunnen maken en welke voorzieningen in de wijk daarvoor nodig zijn. We hebben ook een website waar al onze activiteiten te zien zijn: www.wopoostgaarde.nl

Verder zijn we op zoek naar bewoners uit Oostgaarde die plaats willen nemen in ons bestuur of in een van de werkgroepen. Het bestuur bestaat uit een mooie dwarsdoorsnee van de wijk en vergadert één maal per maand. De plek van penningmeester is op dit moment vacant. WOP bestuur heeft direct contact met lokaal bestuur en ambtelijke ondersteuning om te realiseren wat bewoners graag willen. Wilt u ons spreken; zie wopoostgaarde.nl voor de telefoonnummers. Bij het WOP is het glas is altijd half vol en het kan dus altijd beter! Lees hier de folder (pdf-bestand)

Feestelijke inloop in wijkwinkel de Hoeken
16 december van 14.00 - 16.30 uur.

Wijkwinkel de Hoeken is vernieuwd en dat gaan we vieren.

Na een rommelige periode, waarin de inrichting veranderd werd, wil het Meldpunt de mensen in Oostgaarde graag kennis laten maken met de nieuwe uitstraling van de wijkwinkel. Er is nu een gezellige ontvangstruimte waar op dinsdagmiddag, woensdag middag en donderdagavond de koffie of thee klaar staat .Waar u uw verhaal kwijt kunt of waar u informatie kunt zoeken tussen de vele folders in de folderrekken. Ook kunt u de woonkrant ophalen. Natuurlijk staan de enthousiaste vrijwilligers van de wijkwinkel nog steeds klaar om u te helpen met allerlei zaken waar u zelf niet uit komt. Om u wat meer privacy te geven, zijn hier aparte werkplekken voor ingericht.

Ook kunt u hier nog steeds gratis terecht voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte, voor het aanvragen van allerlei toeslagen zoals huur- zorg en kindertoeslag, en voor informatie over wonen, gemeente, sport, organisaties binnen de gemeente, Nederlandse taallessen, enzovoort.

In verband met uitbreiding van de openingstijden in de nabije toekomst is de vrijwilligersgroep van de wijkwinkel nog op zoek naar nieuwe (vrijwillige) collega's. Misschien iets voor u? U kunt hierover informatie krijgen bij Wilrike van Kleef. Zij is bereikbaar bij het Meldpunt, telefoon: 010-4501344. De medewerkers van wijkwinkel de Hoeken willen u graag ontmoeten op woensdag 16 december tussen 14.00uur tot 16.30 uur. Adres: Wijkwinkel Hoeken Purmerhoek 184 dit is op de tweede etage.

Wij hopen u te kunnen ontmoeten, Vrijwilligers en Medewerkers Meldpunt Capelle/KrimpenBuurtenquete 2009
Veranderende woonwensen van mensen vragen om woonvoorzieningen op maat. WOP Oostgaarde introduceert een enquete om de beleving van bewoners in Oostgaarde beter in kaart te brengen en te gebruiken richting de gemeente.

Doe daarom mee aan de enquete 2009 en geef uw oordeel over tal van zalen in uw woonwijk Ga naar de Enquete Oostgaarde 2009 voor het beamtwoorden van de vragen van de enquete. Het invullen vergt circa 10 minuten van uw tijd en uw persoonsgegeven worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Hartelijk dank voor uw medewerking

Lees meer...
Andere rol Peter Bruijnzeels....

Peter Bruijnzeels, voorzitter van de werkgroep opgaarden heeft besloten om een andere invulling te geven aan zijn werkzaamheden voor deze werkgroep van WOP Oostgaarde. Zijn drukke werkzaamheden binnen het WOP maakten dit voor hem een noodzakelijke beslissing. Het bestuur heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de beslissing van Peter maar betreurt zijn besluit vanzelfsprekend.

Ook heeft hij de positie van DB lid naast zich neergelegd. Dit houdt in dat Peter zich voornamelijk nog operationeel zal bezighouden met een aantal evenementen die onder het 4-Jaargetijden model vallen van het WOP. Onder andere de rommelmarkt, kerstmarkt en natuurlijk het jaarlijkse opgaarden zullen door hem op uitvoerend niveau begeleid worden.

Doordat Peter ook te kennen heeft gegeven dat hij alleen operationeel inzetbaar is, zal Patrick van Maanen op interim basis de directe financiële- en beleidsmatige verantwoordelijkheid dragen vanuit het dagelijks bestuur van het WOP voor wat betreft de activiteiten van het 4-Jaargetijden model. Ook Erna Houtzager zal zitting nemen als bestuurslid WOP en secretaris. De financiële verantwoordelijkheden en beslissingen zullen onder beheer blijven bij de huidige penningmeester van het WOP.

Wij zijn uiteraard blij dat Peter gekozen heeft om toch bij het WOP aan te blijven alhoewel in een ietwat meer uitvoerende rol!

Vergaderingen WOP Oostgaarde in 2010

  • Maandag 8 februari 2010
  • Woensdag 2 juni 2010
  • Woensdag 15 september 2010
  • Donderdag 18 november 2010

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 op dezelfde locatie, na telefonische afspraak via telefoonnummer 2848234.

WOP Oostgaarde op een nieuwe weg .....

De wijk Oostgaarde telt circa 14.600 inwoners (ultimo 2007) en wordt omsloten door de Capelse wijken Middelwatering en Schollevaar, de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de Hollandse IJssel. De woonwijk heeft een eigen winkelcentrum genaamd De Terp.

Oostgaarde is gebouwd in de jaren zestig en zeventig en draagt de sporen van de toenmalige architectuur. Naast veel eengezinswoningen zijn hier de hoge galerijflats te vinden die de Capelse horizon bepalen.

Graag willen wij middels deze website uw aandacht vestigen op het feit dat het WOP Oostgaarde een nieuwe, verfrissende en enerverende weg is ingeslagen. WOP Oostgaarde was altijd al de wijk die op de buurt gericht was en dat ook nog eens op een zelforganiserende manier deed. Dus “de wijk aan zet” is eerder een bevestiging dan iets nieuws.

Wilt u iets melden over Oostgaarde?

Wilt u iets melden over Oostgaarde of heeft u zelf ideeën of suggesties voor de inhoud van deze website over Oostgaarde ?

Stuur dan

Stuur een bericht!

naar onze secretaris wij zullen uw bijdrage zo spoedig mogelijk plaatsen.