Wereldwinkel

In Nederland zijn ongeveer 400 Wereldwinkels.

Deze winkels verkopen produkten, zoals levensmiddelen, textiel en kunstnijverheid uit de derde wereld en geven informatie, om de scheefgetrokken verhouding tussen arm en rijk duidelijker te maken.

De produkten zijn "eerlijke" produkten, dat betekent : ze worden rechtstreeks betrokken van de mensen die ze verbouwen en/of produceren.
De tussenhandel en importorganisaties krijgen daardoor geen kans op uitbuiting.

Zodoende kunnen mensen die van de produkten moeten leven zelf profiteren van de opbrengst, om zo meer kans te hebben op een beter bestaan !

Waar kunt u ons vinden ?

Freesiastraat 1,
(Achter de Bermweg)
2906 CJ Capelle - Schenkel

  • maandag : Dicht
  • dinsdag 10.00 tot 17.00 uur
  • woensdag 10.00 tot 17.00 uur
  • donderdag 10.00 tot 17.00 uur
  • vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
  • zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

  • Telefoon : 010 - 442 17 21

  • Gironummer : 618 49 30

    Zie ook de website van wereldwinkels