Wijkwethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders van Capelle aan den IJssel besloot om voor iedere Capelse wijk een eigen wijkwethouder, die de wijk als speciaal aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft, aan te wijzen.

Portefeuilleverdeling per 27 april 2010


Portefeuille Burgemeester

 • Algemene Beleidsco÷rdinatie
 • Brandweer en Rampenbestrijding
 • Kabinetszaken
 • Publiekzaken
 • Citymarketing
 • Externe Betrekkingen
 • Openbare Orde incl. APV
 • Juridische Zaken
 • Regiozaken
 • Co÷rdinatie toekomstvisie
 • Wijkwethouder Capelle-West


Portefeuille Ans Hartnagel
Veiligheid, Jeugd en Volksgezondheid

 • Veiligheid
 • Handhaving en vergunningen
 • Jeugd
 • Volksgezondheid
 • Wijkwethouder Schollevaar


Portefeuille Joost Eerdmans
Wonen, Verkeer en Beheer

 • Buitenruimte
 • Straatreiniging en riolering
 • Reiniging
 • Verkeer en Vervoer
 • Volkshuisvesting
 • Dieren en dierenbescherming
 • Wijkwethouder 's-Gravenland


Portefeuille Dick van Sluis
Onderwijs, Wijken en Buurten

 • Communicatie/ Digitaal burgerschap
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Sport en recreatie
 • Welzijnsbedrijf
 • Sociaal cultureel werk
 • Sociale Cohesie (ISV)
 • Wijkgericht werken
 • Wijkwethouder Fascinatio


Portefeuille Jouke van Winden
Fysieke Infrastructuur

 • Ruimtelijke Ordening
 • Milieu
 • Beleid Openbare Ruimte en Water
 • Monumentenbeleid (incl. begraafplaats Nijverheidsstraat)
 • Stedelijke Ontwikkeling
 • Vastgoed
 • Welstand
 • Tarieven Bgp/Crm Schollevaar
 • Wijkwethouder Schenkel


Portefeuille Eric Faassen
Werk en Inkomen, Cultuur en Economie

 • Economie
 • Werk en Inkomen
 • WSW
 • Minderheden emancipatie/integratie/participatie
 • Volwasseneneducatie
 • Kunst en Cultuur (evenementenbeleid)
 • Wijkwethouder Oostgaarde


Portefeuille Tineke Keuzenkamp
Middelen en WMO

 • Personeel en Organisatie
 • Grondzaken
 • Facilitaire zaken
 • FinanciŰn
 • Ouderen en gehandicapten
 • Vrijwilligerswerk
 • WMO
 • Wijkwethouder Middelwatering


Loco-burgemeesterschap

 • 1e loco-burgemeester - Ans Hartnagel
 • 2e loco-burgemeester - Jouke van Winden
 • 3e loco-burgemeester - Eric Faassen
 • 4e loco-burgemeester - Tineke Keuzenkamp
 • 5e loco-burgemeester - Joost Eerdmans
 • 6e loco-burgemeester - Dick van Sluis