24 juni : START NETWERK PALLIATIEVE ZORG CAPELLE AD IJSSEL


Zorgorganisaties werken samen voor kwaliteit in laatste levensfase
Op donderdag 24 juni start om 16.00 uur het Netwerk palliatieve zorg Capelle aan den IJssel. Vrijwel alle Capelse zorgaanbieders nemen deel aan dit netwerk.

Doel van de samenwerking is het optimaliseren van de palliatieve zorg - de zorg voor patiŽnten vanaf het moment dat medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. Palliatieve zorg geeft aandacht aan fysieke, relationele, emotionele en levensbeschouwelijke aspecten.

De totaalzorg voor terminale patiŽnten en hun omgeving is intensief. Binnen het netwerk staat de zorgvrager in zijn omgeving centraal. Door de samenwerking wordt getracht zorg en begeleiding af te stemmen en snel en flexibel te organiseren. De zorgaanbieders worden hierbij gestuurd door de vraag 'Wat vraagt de zorgvrager en wie kan dat het beste bieden?'.

Kenmerkend voor het aanbod is de interdisciplinaire samenwerking tussen de professionals en samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Het netwerk beoogt goede doorstroom tussen zorgplekken en voldoende beschikbaarheid van zorgverleners en -middelen. Voor zorg- en hulpverleners is advisering en ondersteuning via consultatie mogelijk.

Dit betekent ondersteuning bij vragen ten aanzien van bijvoorbeeld pijnbestrijding, maar ook over voorzieningen in de regio met betrekking tot palliatieve zorg. Op deze manier wordt de deskundigheid gebracht op de plaats waar de zorgvrager het nodig heeft.

De doelgroep voor de startbijeenkomst bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers, managers, directie en beleidsmakers die in hun werk te maken hebben met zorg aan ongeneeslijk zieken.

De bijeenkomst wordt geopend door drs. P.J.M. Geurts, coŲrdinator Palliatieve Zorg Integraal Kankercentrum Rotterdam en Mathilde van der Breggen, ketencoŲrdinator Netwerk te Capelle aan den IJssel en lid van de consultatieteams vanuit Antonius IJsselmonde en ErasmusMC.

Hierna volgt een presentatie over het project 'Overdracht en communicatie rondom mensen die ongeneeslijk ziek zijn' door Ella van 't Ende, projectbegeleider Integraal Kankercentrum Rotterdam. Tenslotte wordt aan de hand van een casus geleid door Anjo van Laren, zorgmanager verpleeghuis Rijckehove, door diverse participanten uit het Capelse netwerk, een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor zorgvrager en hulpverlener in het werkgebied.

Voor meer informatie :

Stichting Zorgbeheer De Zellingen

Tel. 010 - 442 08 00 (di t/m do)
Fax. 010 - 442 04 52
E-mail sopero@de-zellingen.nl
Postadres: Postbus 157, 2900 AD Capelle a/d IJssel
Bezoekadres: Meeuwensingel 1A, 2903 TA Capelle a/d IJssel
Internet: www.zellingen.nl