De wijk Schollevaar wordt omsloten door de gemeente Rotterdam - Alexanderpolder en Zevenkamp en door de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de wijken Capelle - Oostgaarde en Capelle - Schenkel. Het bedrijvengebied ligt op een steenworp afstand van de rijksweg Rotterdam - Gouda (A20)

De wijk Schollevaar telt eind 2016 :

 • circa 22.400 inwoners;
 • circa 8.000 huur- en koopwoningen;
 • diverse algemene voorzieningen;
 • een gezondheids-centrum;
 • drie instellingen voor senioren;
 • een bibliotheek;
 • diverse sport-gelegenheden;
 • meerdere basisscholen;
 • Een eigen NS station;
 • winkelcentrum De Scholver
 • diverse buurtvoorzieningen en buurtcentra;

Contact Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur WOP Schollevaar komt in principe eenmaal per maand bijeen. U kunt de leden benaderen via de Secretaris van het WOP, info@capelsewijken.nl voor een bericht aan het bestuur.

Wijkleefbaarheidsbudget

WOP Schollevaar stimuleert wijkbewoners van Schollevaar om elkaar vaker te ontmoeten en meer persoonlijk contact met elkaar te onderhouden. Dat kan door bijvoorbeeld door samen een straatspeeldag of buurtbarbeque te organiseren of gezamenlijk de openbare buitenruimte in de eigen buurt te verbeteren. Voor het organiseren van activiteiten voor en door bewoners heeft het Wijkoverlegplatform (WOP) Schollevaar een bedrag beschikbaar.

Wilt u in uw directe omgeving zelf of met buurtbewoners activiteiten organiseren en hebt u enige (financiële) steun nodig ? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage van WOP Schollevaar.

Aanvragen budget 2017 via www.maakcapelle.nl

Ook gedurende het gehele jaar 2017 ondersteunt WOP Schollevaar allerlei activiteiten in eigen buurt of straat. Wilt u in aanmerkingen komen voor een financiŽle bijdrage? Neem dan vooraf contact op met het WOP. Ook kunt u uw aanvragen indienen via het platform www.maakcapelle.nl.

LET OP

Per januari 2017 gaan alle zeven WOP's gebruik maken van het platform www.maakcapelle.nl voor het aanvragen en toekennen van budget 2017 Ga naar de website en maak zelf een account aan voor subsidie op uw vrijwilligers-activiteiten in de wijk

Openbare bijeenkomsten in de wijk

 • Alle zeven Capelse wijken hebben een Wijkoverlegplatform (WOP). In een WOP werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Buurtkracht, Havensteder en de politie samen aan een prettige wijk. .
 • Minimaal 4 maal per jaar worden er voor wijkbewoners en andere belangstellenden in de eigen wijk openbare bijeenkomsten georganiseerd.
 • In principe komt de (dag)voorzitter van iedere bijeenkomst uit de eigen wijk.
 • De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
 • Ook de wijkwethouder is aanwezig. Spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 op dezelfde locatie, na telefonische afspraak via telefoonnummer 010 - 2848238.
 • Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
 • Alle verslagen en uitnodigingen worden in principe per email verspreid. U kunt op de verzendlijst komen door een email te sturen aan info@capelsewijken.nl In voorkomende gevallen kunt u - na overleg met het bestuur - vragen om een papieren afschrift per post. www.capelsewijken.nl
 • Kijk ook op de website www.capelsewijken.nl met actueel nieuws over het WOP , bijvoorbeeld voor alle aankondigingen en verslagen van de bijeenkomsten gedurende het jaar .

Spreekuur wijkwethouder

 • De wijkwethouder van Schollevaar, mw. Ans Hartnagel, houdt voor aanvang van iedere WOP-bijeenkomst spreekuur voor bewoners van Schollevaar.

  Wilt u daarvan gebruik maken, meldt u zich dan aan via telefoonnummer 010 Ė 2848232. Het spreekuur van de wijkwethouder vindt plaats op dezelfde locatie als de WOP vergadering.

 • De opzichter van onderhoud buitenruimte (de heer Jaap Rietveld) is vanaf 19.30 uur aanwezig.

 • Ook de buurtagenten zijn in principe aanwezig. Wilt u hen even onder vier ogen spreken, dan kan dat. Dit hoeft u niet van tevoren te melden.

 • Het spreekuur begint om 19.30 uur, een half uur voor aanvang van iedere WOP Bijeenkomst.

Sociaal Wijkteam Schollevaar

De wijkteams voeren de welzijnsopdracht van de gemeente Capelle uit. Daarbij zijn de buurtcoaches erg belangrijk. Zij gaan het gesprek aan met bewoners en horen en zien veel. Buurtcoaches functioneren als de spin in het welzijnsweb. Zij zorgen voor stabiliteit en continuïteit in het uitvoeren van onze opdracht. Het zijn kanjers in netwerken en het aan elkaar koppelen van initiatieven." Team Schollevaar heeft Jacqueline van Gent als buurtcoach.

Bereikbaarheid

De buurtcoaches zijn veel op straat te vinden. Daarom zijn zij vooral telefonisch bereikbaar. Jacqueline van Gent is bereikbaar op 06 -346 58 255.

De wijkteams aan de slag

Buurtkracht werkt met bewoners, voor bewoners en door bewoners. Samen werken zij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en het welzijn van burgers. De vier multidisciplinaire sociaal wijkteams bestaan uit een buurtcoach, een jongerencoach, een maatschappelijk werker, een ouderencoach, een vrijwilligerscoördinator en een wijkverpleegkundige.

Buurtkracht werkt nauw samen met bewoners, (zelf)organisaties, instellingen en winkeliers. Het Sociaal Wijkteam is gehuisvest in het pand naast Radio Capelle aan de Librije.

In Schollevaar zijn meerdere buurtagenten werkzaam :

 • Schollevaar-Oost
  Marcel Kerseboom
 • Schollevaar-West
  Peter van Werkhoven

Spreekuur buurtagent
De buurtagent is te bereiken via het algemene telefoonnummer 0900 - 8844 (lokaal tarief)

Een veilige wijk

In Schollevaar houden de wijkbewoners het graag schoon, gezond, rustig en veilig ! Helpt u daar graag aan mee s.v.p. !

Welkom in de Wijkwinkel Schollevaar

De wijkwinkel is gevestigd aan het Stationsplein

Waarvoor kunt u terecht bij Wijkwinkel Schollevaar?

 • Hulp bij het invullen van formulieren (Bijv.: aanvraag huursubsidie, belastingteruggaven, formulieren voor sociale verzekeringsuitkeringen en formulieren voor betalingsmoeilijkheden)
 • Informatie over voorzieningen en activiteiten
 • Vragen of problemen rond het ouder worden
 • Vragen of problemen in en rond het gezin
 • Wanneer u niet weet waar u heen moet met uw vragen
 • Ook voor het afhalen van plasticafvalzakken kunt u bij ons terecht
 • Daarnaast bent u altijd welkom voor een praatje en een kopje koffie of thee.