Bericht over de BuurtBus Capelle

Op 30 april heeft de gemeente Capelle aan den IJssel een persbericht verzonden over de buurtbusvereniging Capelle, waarin de vereniging 45 vrijwillige chauffeurs zoekt die nog dit jaar de buurtbus Capelle – Kralingseveer kunnen gaan rijden.

De buurtbus verbindt vanaf september de Capelse wijken Middelwatering, Schollevaar, Schenkel, ’s-Gravenland, Capelle-West en de Rotterdamse wijk Kralingseveer met elkaar. Ook het IJsselland Ziekenhuis is opgenomen in de route. De Capelse buurtbus wordt opgenomen in de dienstregeling van de RET en krijgt een vaste route.


Media-aandacht

Het gemeentelijke persbericht trok de eerste dagen ruimschoots de aandacht in de lokale media en vooral op sociale media. Niet altijd even positief : veel reacties van inwoners waren van mening dat een buurtbus niet door vrijwilligers maar door betaalde krachten moet worden bestuurd,immers, werken als chauffeur is toch gewoon een betaalde baan?
Bij een buurtbus werkt dan anders: in de Wet Personenvervoer 2000 zijn de regels voor concessies voor openbaar vervoer vastgelegd. De buurtbus – als onderdeel van het openbaar vervoer – valt onder deze wetgeving.

In de meer dan 100 buurtbussen die al jarenlang in Nederland rijden zijn vrijwilligers nadrukkelijk benoemd als chauffeur. Belangrijker nog dan de wet zijn de vrijwilligers zelf : veel mensen vinden het zelf gewoon een persoonlijke uitdaging om chauffeur te zijn en gelijk ook op deze wijze een zinvolle bijdrage te leveren aan maatschappij en medeburgers, ze vinden het gewoon leuk!

Bestuur

Het bestuur van de Buurtverening Capelle is inmiddels van samenstelling veranderd: het nieuwe bestuur bestaat uit Paul van Gink, voorzitter, Carsten Visser, secretaris, en Jolanda Kooiman.
De twee laatstgenoemde bestuursleden hebben hun sporen met de buurtbus reeds elders verdiend : zij zijn namelijk al lange tijd bestuurslid van de Buurtbus Albrandswaard en Buurtbus Ridderkerk.

Zij zijn gevraagd als kwartiermakers en zullen de buurtvereniging Capelle de komende maanden enthousiast ondersteunen en verder vorm geven. Het is de bedoelding dat het bestuur uiteindelijk volledig zal bestaan uit inwoners van Capelle aan den IJssel
De eerste inspanning is gericht op het werven van chauffeurs M/V, het maken van een begroting 2019 en het regelen van heel veel praktische zaken samen met RET en gemeente Capelle aan den IJssel.

Aanmelding

Na de eerste oproep in de media hebben zich meer dan 30 chauffeurs aangemeld. Dit aantal is voldoende om de eerste kennismakingsgesprekken te voeren. Die beginnen in de week van 13 mei en vinden plaats in het gemeentehuis.

De kandidaten worden daarna opgeleid door de RET tot chauffeur van de buurtbus. Onderdeel van de selectie is een kort medisch onderzoek en de aanvraag van een zogeheten Verklaring omtrent Gedrag (VOG – verklaring).

Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden opgenomen in een database. Daarop is de AVG van toepassing.
Wij gebruiken informatie over kandidaten voor de aanmelding bij de RET, de medische keuring, registratie als lid van de vereniging en de verzending per email van onze nieuwsbrief en overige mededelingen.

Verzekering
Chauffeurs zijn verzekerd als vrijwilliger op een polis van de gemeente Capelle aan den IJssel. Buspassagiers en de buurtbus zelf zijn elders verzekerd.

Meer informatie?

De vereniging zoekt niet alleen chauffeurs maar ook iemand met tijd en technisch handen voor klein onderhoud aan de bus. Ook planners M/V van de dienstritten voor de chauffeurs zijn meer dan welkom. Dit laatste is een meer administratieve functie die gemakkelijk vanuit eigen huis kan worden ingevuld. Excel-ervaring is wel een vereiste.
Vrijwilligers kunnen zich op een aantal manieren aanmelden voor een functie bijvoorbeeld op onze website www.buurtbuscapelle.nl voor meer informatie of voor aanmelding!

Binnenkort meer!

238 Totaal 1 Vandaag

WOP

Capelle aan den IJssel Gemeente Schollevaar

Verkeersprotocol schoolomgeving De Contrabas in Schollevaar

Geachte wijkbewoner(s), De gemeente Capelle aan den IJssel werkt samen met de politie en de Capelse basisscholen aan de verkeersveiligheid rondom de scholen. Dit gebeurt ook bij RKBS De Contrabas in Schollevaar. Samen met RKBS De Contrabas, de politie, Handhaving en adviesbureau SOAB Wurx is een verkeersprotocol opgesteld waarmee we de verkeerssituatie rond de school […]

Lees Meer
Actueel

Digitaliseringsvoucher voor Capelse kleinere MKB-bedrijven

Door corona mochten tijdens de lockdownperiode bij veel bedrijven geen of bijna geen klanten langskomen. Het belang van online vindbaar en bereikbaar zijn, en online kunnen verkopen was groter dan ooit. Om bedrijven in het kleinere MKB te steunen in de stap naar (verbetering van de) digitalisering kunnen Capelse ondernemers vanaf 1 oktober 2021 gebruik […]

Lees Meer
Actueel Capelle aan den IJssel

Aanleg tweede rotonde Burgemeester Van Dijklaan gaat beginnen

We gaan beginnen! Op maandag 23 augustus start de gemeente Capelle aan den IJssel met de werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe rotonde op de kruising van de Burgemeester van Dijklaan met het Beatrijs erf. De nieuwe rotonde is naar verwachting in december klaar voor gebruik. Wat gaan we doen? We leggen drie rotondes […]

Lees Meer
Show Buttons
Hide Buttons